Startseite
  Über...
  Archiv
  Tylko polski
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Links
   Fun Fun Fun
   Yes and No
   Für die Langeweile
   Mareike's Seite
   Stefan's Website
   Vivienne's Seite
   Steffen's Seitehttps://myblog.de/derp

Gratis bloggen bei
myblog.de

Ja - tak
Nein - nie
Vielleicht - może


Hi / Tschüss - cześć
Guten Tag - dzień dobry
Guten Abend - dobry wieczór


Auf Wiedersehen - dowidzenia
Bis später / Tschüss - narazie
Ich werde bald zurück sein - zaraz wracam
Ich muss gehen - Muszę iść
Bis dann - do zobaczenia
Warte - czekaj
Später - później


Danke- dziękuję
Bitte - proszę
Entschuldigung - przepraszam
Entschuldigen Sie - przepraszam mi pan / pani


Warum? - dlaczego?
Wozu? - po co ?
Was? - co?
Wann? - kiedy?
Wer? - kto?
Wie? - jak?
Welche? - jakiej?


Co jest? - Was ist?
Co to jest? - Was ist das?
Co robisz? - Was machst du?
Was bedeutet das? - co to znaczy?
Wie geht`s - jak się masz?
Gut- dobrze
Freut mich - miło mi
Nicht so gut- nie za dobrze / niezbyt dobrze


1 - jeden
2 - dwa
3 - trzy
4 - cztery
5 - pięc
6 - sześć
7 - siedem
8 - osiem
9 - dziewięc
10 - dziesięć
11 - jedenaście
12 - dwanaście
13 - trzynaście
14 - czternaście
15 - piętnaście
16 - szesnaście
17 - siedemnaście
18 - osiemnaście
19 - dziewiętnaście
20 - dwadzieścia
21 - dwadzieścia jeden
22 - dwadzieścia dwa
23 - dwadzieścia trzy
...

30 - trzydzieści (31- trzydzieści jeden, 32- trzydzieści dwa... )
40 - czterdzieści
50 - pięćdziesiąt
60 - sześćdziesiąt
70 - siedemdziesiąt
80 - osiemdziesiąt
90 - dziewięćdziesiąt
100 - sto


Ich bin ... - (Ja) jestem ...
Du bist ... - (ty) jesteś ...
Er ist ... - On jest
Sie ist ... - Ona jest ...
Es ist ... - To jest ...


schön / cool - fajny (er) / fajna (sie) / fajne (es)
dumm - głupi / głupia / głupie
schlau - bystry / bystra
lustig - zabawny / zabawna / zabawne
schön - piękny / piękna / piękne
ecklich - brzydki / brzydka / brzydkie


Ich habe keine Idee - nie mam pomysłu
Ich spreche gut Polnisch - Mówię dobrze po polsku
Ich schreibe mit dir - rozmawiam z tobą


Ich gehe nach Hause - ja idje do domu
nach Hause - do domu
Ich bin zu Hause - jestem w domu
zu Hause - w domu


Ich gebe dir einen Kuss - Ja daje tobie pocałunek
Ich mag dich - bardzo cie lubie


Fussball - piłka nożna
Ich bin ein Fan vom polnischen Fussball - Jestem fanem polskiej piłki nożnej
Das polnische Team hat die besten Spieler - Polska drużyna ma najlepszych zawodników
Polnische Spiele sind sehr interessant - Polskie mecze są bardzo ekscytujące
Polen wird gewinnen - Polska wygra
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung